Doradztwo

СНПЧ А7 Томск, обзоры принтеров и МФУ

Firma „Kalina” Usługi BHP prowadzi doradztwo w zakresie bhp, które ma na celu określenie faktycznego stanu zakładu pracy pod względem przestrzegania przepisów bhp i dostosowania stanowisk pracy do wymogów bhp.
Po przeprowadzeniu przeglądu (analizy bhp) przygotowujemy protokół, w którym informujemy pracodawcę o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach występujących w firmie oraz przedstawiamy propozycje usunięcia uchybień.

Nasze doradztwo obejmuje takie obszary jak: