Ryzyko zawodowe

СНПЧ А7 Томск, обзоры принтеров и МФУ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 226 Kodeksu pracy) pracodawca musi: 

§ 39 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650)
thumb 2
Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
Ocena ryzyka zawodowego, do której zobowiązany jest każdy pracodawca, służy zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom w miejscu pracy oraz wyeliminowaniu zagrożeń.
Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy metodą opisaną w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 lub metodą Risk Score.


      Koszt wykonania oceny ryzyka zawodowego uzależniony jest od ilości stanowisk i ustalany jest z Państwem indywidualnie.