Szkolenia e-learning

СНПЧ А7 Томск, обзоры принтеров и МФУ
thumb6Oferujemy Państwu szkolenia e-learningowe BHP w formie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem naszej platformy edukacyjnej on-line, dla trzech grup stanowisk:

01szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

02szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

03szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych.

Dużą zaletą szkoleń e-learningowych jest możliwość dostosowania terminu szkolenia do indywidualnego harmonogramu pracy oraz dostosowania tempa przyswajania wiedzy do indywidualnych możliwości uczestnika szkolenia.

Wybierając szkolenia w formie e-learningu zyskują Państwo gwarancję:


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z póź. zm.) wszystkie oferowane przez nas szkolenia zakończone są egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez Uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Każdy uczestnik uzyskuje dostęp do egzaminu dopiero w momencie zaliczenia całości szkolenia. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawiane są w formie papierowej i wysyłane pod wskazany adres.

Szkolenia dostępne na naszej platformie szkoleniowej zawierają:

W szkoleniu zamieściliśmy w formie plików PDF ponad dwadzieścia rozporządzeń oraz innych materiałów dotyczących omawianych tematów.

Przed szkoleniem należy:

Portal e-learning

Dołącz do nas.